Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,510,363

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจังหวัดสระบุรี ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 ราย หลังจากไปปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 24 มี.ค. 2563 16:18 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจังหวัดสระบุรี ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 ราย หลังจากไปปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากที่การแชร์ข้อความว่า เจ้าหน้าควบคุมโรคที่อยู่แถวโรงเรียนแห่งหนึ่ง ไปช่วยคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 คน รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาท ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้ออกชี้แจ้งว่า ข้อความดังกล่าวมีข้อมูลบิดเบือน ซึ่งขอเท็จจริงคือ ทางสำนักงานฯ มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานคัดกรองคนเข้าออก “ณ สนามบินดอนเมือง ไม่ใช่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ” ตามที่มีการกล่าวอ้าง และเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน มีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ จำนวน 3 ราย แต่เมื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่กรมวิทยาศาตร์รับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบเชื้อ ที่เป็นสาเหตุของโรค COVID-19

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th/odpc4/ หรือโทร. 036 239302

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #สนามบิน #โควิด-19