Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,184

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! เหตุค่าไฟแพง เพราะกฟผ. จัดซื้ออุปกรณ์เติมแก๊ส คันละ 1.5 แสนบาท

วันที่ 28 เม.ย. 2563 21:12 น.
ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เหตุค่าไฟแพง เพราะกฟผ. จัดซื้ออุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ คันละ 1.5 แสนบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความหลังจากที่ กฟผ.จัดซื้ออุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ คันละ 1.5 แสนบาท ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ค่าไฟแพง ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความบิดเบือน เนื่องจาก มีการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจริง แต่การจัดซื้อนั้นไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพง

ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ดังกล่าว คือ ชุดอุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (SF6 Gas Filling Cart Set) ที่ใช้กับสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 500,000 โวลต์ ของ กฟผ. ที่ประกอบด้วยกัน 5 อย่าง ได้แก่ 1. รถเคลื่อนย้ายถังแก๊สปรับระดับ (SF6 Gas Cylinder Cart) เป็นรถเคลื่อนย้ายที่รับน้ำหนักถังแก๊สได้ถึง 500 กิโลกรัม และสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ 2. ชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Coupling / Adapter) ใช้ปรับเปลี่ยนชุดเชื่อมต่อจากมาตรฐานผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นมาตรฐานสากล 3. ชุดสายเติมแก๊ส (Filling Hose) คุณสมบัติทนแรงดันสูง ป้องกันความชื้น 4. มาตรวัดแรงดันแก๊สและเครื่องควบคุมแรงดัน (Pressure Gauges with SF6 Regulator) สามารถปรับและควบคุมแรงดันแก๊สเพื่อเติมแก๊สเข้ากับอุปกรณ์ และ 5. อุปกรณ์เชื่อมต่อกับชุดวาล์วนิรภัย (Coupling / Adapter Set with Safety Valve) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างชุดเติมแก๊สเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า 500,000 โวลต์ มีคุณสมบัติทนแก๊สแรงดันสูง โดยมีระบบป้องกันการรั่วไหลเพื่อความปลอดภัยต่อคน และอุปกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ทันสมัย และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ อุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ นำเข้ามาพร้อมกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง GIS จากประเทศญี่ปุ่น ชุดละประมาณ 152,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าอากรนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือบริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถติดตามที่เว็บไซต์ www.egat.co.th หรือโทร 02 4361416
 
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ค่าไฟ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อุปกรณ์เติมแก๊ส