Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,522,651

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! เปิดรับบริจาคอุปกรณ์จำเป็นในการดับไฟป่า บริจาคได้ที่ด่านตรวจห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

วันที่ 30 มี.ค. 2563 13:45 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เปิดรับบริจาคอุปกรณ์จำเป็นในการดับไฟป่า บริจาคได้ที่ด่านตรวจห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ข้อมูลว่าไม่มีแนวทางรับบริจาคใดๆ จากสังคม ถึงแม้ว่า สถานการณ์ไฟป่าจะมีความรุนแรง แต่ก็เป็นภารกิจของกรมฯ การควบคุมไฟป่าในปัจจุบันเป็นรูปแบบความร่วมมือของหลายองค์กร “และการรับบริจาคตามข่าวนั้นเป็นการรับบริจาคโดยกลุ่มคนในสังคมที่ระดมความช่วยเหลือ ไม่ได้ดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานฯ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แต่อย่างใด” ซึ่งข่าวนี้ส่งผลให้บางคนเข้าใจผิดว่ากรมอุทยานฯ มีส่วนร่วมรับบริจาคด้วย จึงเกิดผลกระทบทางสังคมถึงการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินโดยกรมฯ ว่าไม่โปร่งใส ทำไมไม่ใช้งบประมาณของกรมฯ มาบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดตามได้ที่ http://portal.dnp.go.th/ หรือโทร. 02 5610777

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ดอยสุเทพ #อุทยานแห่งชาติ #ไฟป่า