Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,678,403

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! สำนักพุทธฯ สั่งทุกวัดงดจัดสงกรานต์ พร้อมสละเงินเดือนพระ 2 เดือน

วันที่ 10 เม.ย. 2563 16:03 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สำนักพุทธฯ แจ้งทุกวัดงดสงกรานต์ สละเงินเดือนสงฆ์ 2 เดือน ตั้งกองทุนวัดช่วยวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีข่าวปรากฏเป็นข้อความว่า “สำนักพุทธฯ แจ้งทุกวัดงดสงกรานต์ สละเงินเดือนสงฆ์ 2 เดือน ตั้งกองทุนวัดช่วยวัด” ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ชี้แจงว่า มีมาตราการขอความร่วมมือให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนจะมารวมกลุ่มกัน  เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม เช่น การเจริญพระพุทธมนต์  ซึ่งทุกวัดต้องวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเคร่งครัด! เช่น การนั่งเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์  สามเณร  และประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ต้องนั่งระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร รวมถึงวัดจะต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์  เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธฯ ได้พิจารณาจัดตั้งกองทุนวัดช่วยวัดโดยมหาเถรสมาคม (มส.) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2546  เป็นกองทุนที่ทางคณะสงฆ์ลงมติเพื่อช่วยเหลือวัด และพระสงฆ์ สามเณรที่ประสบภัย โดยกำหนดหลักการหาเงินเข้ากองทุนไว้ดังนี้

1. ขอรับบริจาคนิตยภัต (เงินเดือน) จากพระสังฆาธิการทุกระดับ 1 เดือน ซึ่งกำหนดเดือนมกราคมของทุกๆ ปี

2. จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันอาสาฬบูชาพร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมปัจจัยเข้ากองทุน

3. ให้ทุกวัดจัดทอดผ้าป่า เพื่อรวบรวมปัจจัยเข้ากองทุน

4. ตั้งตู้บริจาคในวัดต่างๆ เช่นวัดพระปฐมเจดีย์ วัดโสธวราราม เป็นต้น

5. ให้แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ไม่น้อยกว่า 3 รูปแต่ไม่เกิน 5 รูป โดยอนุมัติให้จ่ายเงินสำรองไม่เกิน 500,000 บาท แล้วอนุมัติเบิกในภายหลังจากประธานคณะกรรมการฯ

ดังนั้น ที่เข้าใจกันว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะเก็บเงินนิตยภัตพระ จำนวน 2 เดือน จึงไม่มีมูลความจริง

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่ www.onab.go.th หรือโทร . 02 4417999

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กองทุนวัดช่วยวัด #ข่าวบิดเบือน #วัด #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ