Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,909,234

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ว่านแร้งคอดำ และใบหูหมี รักษาต่อมลูกหมากโต

วันที่ 25 พ.ค. 2563 11:57 น.

ตามที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง ว่านแร้งคอดำ และใบหูหมี รักษาต่อมลูกหมากโต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความแนะนำเรื่อง ว่านแร้งคอดำ และใบหูหมี รักษาต่อมลูกหมากโต ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ชี้แจงว่า ว่านแร้งคอดำมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก แต่งานวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงการทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองเท่านั้น (in vitro) ส่วนต้นหูหมี ยังไม่พบข้อมูลด้านงานวิจัยที่สนับสนุนชี้ชัดแต่อย่างใด ว่าสามารถรักษาอาการต่อมลูกหมากโตได้ ดังนั้นประชาชนที่ป่วยเป็นต่อมลูกหมากโต ควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ทั้งนี้ไม่แนะนำให้บริโภคน้ำต้มจากต้นหรือใบหูหมีเป็นยาเดี่ยว รวมถึงหลีกเลี่ยงการบริโภคพืชสมุนไพรทั้งสองชนิดร่วมกัน เนื่องจากไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยเพียงพอต่อการบริโภค

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือ โทร 02-591-7007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ต่อมลูกหมากโต #ว่านแร้งคอดำ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ใบหูหมี