Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,663,355

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ลือ! ลดเวลาและวันทำงานของราชการ ทำให้ปฏิบัติงานกันน้อยลง

วันที่ 3 เม.ย. 2563 15:03 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ลือ! ลดเวลาและวันทำงานของราชการ ทำให้ปฏิบัติงานกันน้อยลง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีภาพเอกสาร เรื่อง ขอความร่วมมือปรับลดเวลาและวันทำงาน และโพสต์ข้อความว่า “ผู้นำให้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาลดวัน และเวลาทำงาน ข้าราชการอยู่บ้านกันหมดโดยไม่ทำอะไรเลย” ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่า มีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากเป็นการดำเนินการปรับลดเวลา และวันทำงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับโครงสร้าง และบริบทของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติราชการให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก ไม่ใช่ให้ข้าราชการอยู่ที่บ้านทั้งหมด และไม่ทำงานตามที่กล่าวอ้าง

โดยข้อเท็จจริงตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด พิจารณาดำเนินการปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับโครงสร้างและบริบทของหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่ไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีของสำนักงาน ก.พ.

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงมหาดไทย สามาถติดตามที่เว็บไซต์ www.moi.go.th หรือโทร 02 2221141 ต่อ 55

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงมหาดไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข้าราชการ #ข่าวบิดเบือน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19 #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019