Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,679,681

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! รัฐบาลเมินช่วยคนงานเชฟโรเลต ไล่ไปเปิด google หางาน

วันที่ 22 ก.พ. 2563 17:18 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาลเมินช่วยคนงานเชฟโรเลต ไล่ไปเปิด google หางาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

ทางกระทรวงแรงงานได้มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือพนักงานของเชฟโรเลต 3 มาตรการ ได้แก่

1. ด้านสวัสดิการแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับ

2. ประสานเรื่องตำแหน่งงานรองรับผู้ถูกเลิกจ้าง กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ เบื้องต้น ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศที่เกี่ยวกับยานยนต์ไว้แล้ว โดยในจังหวัดระยองมีตำแหน่งงานว่าง 1,599 อัตรา ที่เป็นกลุ่มยานยนต์ และตำแหน่งงานว่างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) อีก 2,907 อัตรา โดยมีช่องทางการให้บริการสมัครงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ หลายช่องทาง ทั้งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ และตู้งาน (Job Box) ที่ตั้งกระจายอยู่ทุกจุดทั่วประเทศ หรือ ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob ที่เป็น platform หางานของกระทรวงแรงงาน ที่เข้าถึงได้ด้วยการ Search google

3. กรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง ต้องการประกอบอาชีพอิสระ หรือเปลี่ยนอาชีพ ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการฝึกอาชีพฯ ที่เกี่ยวข้องด้านอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างเสริมสวย การทำอาหาร และช่างตัดผม

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob หรือโทร. 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงแรงงาน

แท็ก #ข่าวบิดเบือน #คนงาน #รัฐบาล #เชฟโรเลต