Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,678,403

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! รองผู้ว่าฯ จังหวัดอุดรธานี สั่งปิดร้านสะดวกซื้อชื่อดังจังหวัด

วันที่ 31 มี.ค. 2563 19:54 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รองผู้ว่าฯ จังหวัดอุดรธานี สั่งปิดร้านสะดวกซื้อชื่อดังจังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า “รองผู้ว่าอุดรธานี สั่งปิดร้านสะดวกซื้อชื่อดังทั้งจังหวัด” ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีได้แจ้งว่ามีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้งที่ 6 จึงมีมติให้สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้

1. ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 22.00 น.

2. โรงรับจำนำของรัฐทุกแห่ง ประกอบด้วย สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี 1 สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี 2 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกุมภวาปี และสถานธนุเคราะห์ 38

จึงสรุปได้ว่าข่าวที่ว่ารองผู้ว่าอุดรธานี สั่งปิดร้านสะดวกซื้อชื่อดังทั้งจังหวัดมีข้อมูลที่บิดเบียน เพราะ จากประกาศเป็นการสั่งปิดชั่วคราว ในบางช่วงเวลาเท่านั้น

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี หรือโทร. 042 223708

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #ร้านสะดวกซื้อ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19