Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,675,179

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ปตท. ขายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด แพงกว่า E85 ทั้งที่มีเอทานอลเป็นส่วนสผมเหมือนกัน

วันที่ 7 เม.ย. 2563 17:06 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปตท. ขายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด แพงกว่า E85 ทั้งที่มีเอทานอลเป็นส่วนสผมเหมือนกัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการแชร์ว่า ปตท.ขายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ที่มีส่วนผสม เอทานอล 70% แพงกว่า E85 ที่มี เอทานอล เป็นส่วนผสม 85% ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงถึงข้อมูลดังกล่าวว่ามีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากไม่สามารถเปรียบเทียบแก๊สโซฮอล์ E85 กับแอลกอฮอล์ทำความสะอาดได้ ถึงแม้ว่าจะใช้เอทานอลเป็นส่วนผสมเหมือนกัน แต่เป็นเอทานอลคนละประเภทกัน หากจะเปรียบเทียบควรเทียบราคากับเกรดเดียวกันที่ขายในท้องตลาด

เอทานอลที่เอามาผสมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความบริสุทธิ์ 99.5% แต่มีสารที่เป็นพิษต่อร่างกายคน จึงเอามาใช้ทำแอลกอฮอล์ล้างมือไม่ได้ ส่วนเอทานอลที่เอามาทำแอลกอฮอล์ล้างมือนั้น มีความบริสุทธิ์ 95% แต่ก็ต้องเอามาเจือจาง ให้เหลือความเข้มข้น 70% เพื่อมันระเหยได้ช้าลง และมีเวลาในการฆ่าเชื้อโรค เพราะถ้าไม่เจือจาง มันจะระเหยเร็วมาก และไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

ในส่วนของเรื่องโครงสร้างราคาน้ำมัน E85 นั้น ราคาขายปลีกเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 63 เอทานอลที่ใช้ทำแก๊ซโซฮอล์ ราคา 23 บาทกว่าต่อลิตร เมื่อเอามาผสมเบนซินพื้นฐานที่มันมีราคาถูกกว่าเอทานอล ทำให้ Ex-Refinery เหลือ 19 บาทกว่า รวมถึงมีกองทุนน้ำมันมาชดเชย ราคาขายปลีกจึงเหลือ 14 บาทกว่า

ส่วนการดำเนินการขายแอลกอฮอล์ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ดำเนินการโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอทานอลเอง แต่ต้องไปซื้อมาจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งมีสูตรและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไว้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ มีการคิดราคาค่าการผสม ค่าขวด ค่าบรรจุขวด ค่าฉลากวิธีการใช้ ซึ่งค่าเนื้อเอทานอล และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมอยู่ในราคาที่ OR ซื้อมา

 

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttplc.com หรือโทร. 1365 PTT Center

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #PTT #ข่าวบิดเบือน #ปตท #เอทานอล #แอลกอฮอล์