Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,989,495

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ตรวจ COVID-19 ฟรี 18 โรงพยาบาล

วันที่ 15 มี.ค. 2563 10:37 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ตรวจ COVID-19 ฟรี 18 โรงพยาบาล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพ ที่ระบุข้อความว่า “บริการตรวจไวรัส COVID-19 ฟรี 18 โรงพยาบาล” ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจ รักษาฟรี จะต้องเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI (Patient Under Investigation) ซึ่งกรมควบคุมโรคได้กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อคัดกรองหาผู้ป่วย และเกณฑ์ล่าสุดที่มีการปรับแก้ไข เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63 คือ

1. ผู้ป่วยที่มีอาการร่วมกับประวัติเสี่ยง

2. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบร่วมกับประวัติเสี่ยง และ

3. ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (cluster) ที่มีอาการ และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งหากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ก็จะเข้าสู่ ‘การตรวจวินิจฉัย’ ในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้อาการที่เข้าเกณฑ์ คือ มีอุณหภูมิร่างกายตั่งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือประวัติว่ามีไข้ ในการป่วย ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก รวมถึงผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้
ส่วนประวัติเสี่ยง คือ 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มีรายงานการระบาดของโรค COVID-19 และมีอาชีพสัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #ตรวจไวรัส #โควิด-19 #โรงพยาบาล #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019