Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,671,689

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ดื่มน้ำขิงร้อน โยเกิร์ต และธัญพืช 8 ชนิด ช่วยป้องกันโควิด-19

วันที่ 18 เม.ย. 2563 16:10 น.

ตามที่มีข้อความชี้แนะเกี่ยวกับ ดื่มน้ำขิงร้อน โยเกิร์ต และธัญพืช 8 ชนิด ช่วยป้องกันโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีข้อความชี้แนะเรื่อง ดื่มน้ำขิงร้อน โยเกิร์ต และธัญพืช 8 ชนิด ช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาเกินจริง โดยใช้คำที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่รองรับว่าอาหารดังกล่าว ซึ่งได้แก่ น้ำขิง โยเกิร์ต และธัญพืช 8 ชนิด สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ เป็นแค่เพียงอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น

โดยการป้องกันโรคโควิด-19 ประชาชนควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำให้ครบวันละ 6 – 8 แก้ว พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ปฏิบัติตามหลักการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ การรับประทานร้อน ใช้ช้อนของตัวเอง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงชุมชนที่แออัด อย่างเคร่งครัด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามาถติดตามที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ธัญพืช #น้ำขิง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โยเกิร์ต