Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,815,349

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! จุฬาราชมนตรีส่งเอกสารบังคับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศไทย

วันที่ 28 มี.ค. 2563 13:29 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง จุฬาราชมนตรีส่งเอกสารบังคับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศไทย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีการแชร์เอกสารของกระทรวงมหาดไทย และมีการใส่ข้อความว่า สำนักจุฬาราชมนตรีบังคับผู้ว่าทั่วประเทศไทย อิสลามไม่ใช่ศาสนาแต่คือลัทธิการปกครอง ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ชี้ว่า มีข้อมูลบางส่วนบิดเบือน ซึ่งเรื่องจริงคือ”เป็นการประกาศของกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด” เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของประชาชน และผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งในหนังสือขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

  1. แจ้งนายอำเภอประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ให้ประชาชนทั่วไป และผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทรายโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง
  2. สำหรับจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดขอให้ประสานการปฏิบัติตามแนวทางในแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี และประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.egov.go.th หรือโทร. 02 6126000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #จุฬาราชมนตรี #ศาสนาอิสลาม