Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,982,318

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! จ.นครราชสีมา ประกาศปิดการเดินทางระหว่างจังหวัด

วันที่ 13 เม.ย. 2563 15:35 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จ.นครราชสีมา ประกาศปิดการเดินทางระหว่างจังหวัดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงและ กรมขนส่งทางบก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

 

จากที่มีผู้โพสต์ประกาศปิดการเดินทางระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับกรุงเทพมหานคร และระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดต่าง ๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นมา นั้น ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ชี้แจงว่ามีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากเป็นเพียงการระงับการเดินรถโดยสารที่วิ่งข้ามจังหวัดเท่านั้น ไม่ได้ห้ามการเดินทางทั้งหมด

ซึ่งข้อเท็จจริง คือ กรมการขนส่งทางบกได้ออกคำสั่งที่ 239/2563 เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเพียงการระงับการเดินรถโดยสารที่วิ่งข้ามจังหวัดเท่านั้น ไม่ได้ห้ามการเดินทางทั้งหมด

สำหรับรถโดยสารที่วิ่งภายในจังหวัดนครราชสีมายังมีให้บริการ และประชาชนยังสามารถเดินทางข้ามจังหวัดนครราชสีมาได้ด้วยรถส่วนตัว ก่อนเวลาเคอร์ฟิว (เวลา 22.00 – 04.00 น.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 จนกว่าจังหวัดนครราชสีมาหรือกรมการขนส่งทางบกจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mot.go.th หรือโทร. 02 2833000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ กรมขนส่งทางบก

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #ประกาศ #โควิด-19