Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,184

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! งดบริการเรือข้ามฟาก 1 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันที่ 4 เม.ย. 2563 20:28 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง งดบริการเรือข้ามฟาก 1 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีข่าวที่ถูกเผยแพร่ว่า เรือข้ามฟาก งดบริการ 1 เดือน ทางกรมเจ้าท่าได้ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวมีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจาก “มีบางเส้นทางเท่านั้นที่งดบริการ” โดยข้อเท็จจริง คือ มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ ในการป้องกันยับยั้ง และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้แคบลง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 ดังนี้

1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการเรือข้ามฟาก ดังนี้

1.1 เส้นทางท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น.

1.2 เส้นทางท่าวังหลัง-ท่ามหาราช ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น.-20.00 น.

1.3 เส้นทางท่าวังหลัง-ท่าช้าง และ ท่าช้าง-วัดระฆัง งดให้บริการ

2. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเรือข้ามฟาก ดังนี้

2.1 เส้นทางท่าวังหลัง-ท่าพระจันทร์. ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น.

ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยระหว่างใช้บริการขนส่งสาธารณะ ให้เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร (Social Distancing) และสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมเจ้าท่า สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.md.go.th หรือโทร.  02 2331311

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ท่าช้าง #วังหลัง #วัดระฆัง #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เรือข้ามฟาก