Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,679,893

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! กระทรวงแรงงานไม่มีมาตรการกักตัวผีน้อยเกาหลีใต้กลับไทย แนะ ‘กักตัวเอง’

วันที่ 4 มี.ค. 2563 15:57 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงแรงงานไม่มีมาตรการกักตัวผีน้อยเกาหลีใต้กลับไทย แนะ ‘กักตัวเอง’ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น มีข้อมูลบิดเบือน

กรณีข่าวการเดินทางกลับประเทศของแรงงานไทยผิดกฎหมาย หรือกลุ่มผีน้อย ที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงแรงงานไม่มีมาตรการกักตัวคนที่กลับไทยนั้น วันนี้ 4 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเผยถึงความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาด คือเมืองแทกู และคย็องซัง ทุกคนจะต้องถูกกักตัว ในพื้นที่ควบคุมโรค ตามที่รัฐบาลจัดไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน และผู้ที่มาจากเมืองอื่นๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี หากไม่พบอาการไข้จะได้เดินทางกลับตามภูมิลำเนา แต่จะจัดพื้นที่ในส่วนราชการ หรือสถานพยาบาลไว้ เพื่อติดตามอาการ

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่กรมการจัดหางาน ได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด ประกอบกับจากกรณีที่แรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศเกาหลี ได้มารายงานตัวที่ ตม. เกาหลีเป็นจำนวนมาก เพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทยนั้น จึงจัดเตรียมมาตรการรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลี โดยขอให้เฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอจาม น้ำมูก เจ็บคอ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วและมอบกรมการจัดหางาน ดูแล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกคนว่าเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศหรือไม่ หากเป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับเงินค่าช่วยเหลือเยียวยาคนละจำนวน 15,000 บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องเป็นประเทศที่ได้ประกาศเป็นโรคระบาดแล้ว และได้ส่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ของ สนร.เกาหลี ประสานนายจ้าง เพื่อตรวจสอบค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละคนว่ามีค่าจ้างค้างจ่ายหรือไม่ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากประเทศต้นทาง เพื่อจะให้การช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

และเมื่อแรงงานไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ทุกคนจะได้รับการตรวจคัดกรองที่ด่านคัดกรอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ตามมาตรฐานเดียวกันของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ดี สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีแล้ว กรมการจัดหางานได้จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ จำนวน 81,562 อัตรา เพื่อให้แรงงานไทยที่มีความประสงค์จะหางานทำได้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะสำรวจความต้องการและดำเนินการให้แรงงานกลับไปทำงานใหม่ตามความประสงค์อีกครั้ง

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mol.go.th หรือโทร. 1506

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

แท็ก #AFNCThailand #COVID-19 #กักตัว #ข่าวบิดเบือน #ผีน้อย #โควิด-19