Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,664,606

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! กระเทียมไทย ช่วยต้านไวรัสโควิด-19

วันที่ 6 พ.ค. 2563 12:37 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง กระเทียมไทย ช่วยต้านไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีข้อความว่า “กระเทียมไทย ช่วยต้านโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด ณ ตอนนี้” ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการบิดเบือนความจริง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกระเทียมไทย ในการต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระเทียมนั้น มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านออกซิเดชั่น กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และต้านการอักเสบ สามารถใช้เป็นอาหารในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ แต่ควรรับประทานกระเทียมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการรบกวนต่อกระเพาะและลำไส้ และสิ่งสำคัญคือ ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ 6-8 แก้ว พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #กระเทียม #ข่าวบิดเบือน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด-19