Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,677,878

ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! กระเทียมมีสารอัลลิซิน ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 19 เม.ย. 2563 11:22 น.

ตามที่มีข้อความแนะนำ กล่าวถึงเกี่ยวกับ กระเทียมมีสารอัลลิซินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น  เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีข้อความแนะนำกล่าวถึงเรื่อง กระเทียมมีสารอัลลิซินมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า จากการทดลอง พบว่ากระเทียมมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในจานทดลอง ดังนั้นกระเทียมจึงสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ เช่นไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า กระเทียมมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านออกซิเดชั่น กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และต้านการอักเสบได้ สามารถใช้เป็นอาหารบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงได้ แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามที่กล่าวอ้าง

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือโทร 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #กระเทียม #ข่าวบิดเบือน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สารอัลลิซิน #โควิด-19