Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,725,323

ข่าวบิดเบือน อภ. เปิดรับอาสาสมัคร ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในไทย

วันที่ 25 ก.พ. 2564 13:33 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อภ. เปิดรับอาสาสมัคร ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในไทย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการใช้ข้อความพาดหัวข่าวว่าองค์การเภสัชกรรม เปิดรับอาสาสมัคร 210 คนแรก เพื่อทดลองวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เนื้อหาดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ว่าขณะนี้มีการเปิดรับอาสาสมัครแล้ว แต่แท้จริงนั้น คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งการเปิดรับอาสาสมัครจะต้องได้รับการอนุมัติดำเนินการจากคณะกรรมการทั้งสองชุดก่อน ยังไม่มีการเปิดรับอาสาสมัครแต่อย่างใด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การเภสัชกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.gpo.or.th/ หรือโทร. 02 2038000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้การศึกษาวิจัยทางคลินิกของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในมนุษย์ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงยังไม่มีการเปิดรับอาสาสมัครแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #COVID-19 #ข่าวบิดเบือน #ทดลองวัคซีน #วัคซีน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #อาสาสมัคร #โควิด-19