Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,422,679

ข่าวบิดเบือน รากต้นมะลิใช้เป็นยาล้างตา รักษาอาการเยื่อตาอักเสบ

วันที่ 6 มิ.ย. 2563 17:40 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง รากต้นมะลิใช้เป็นยาล้างตา รักษาอาการเยื่อตาอักเสบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการโพสต์ข้อความว่าให้ใช้รากสดของต้นมะลิล้างตา เพื่อรักษาอาการตาอักเสบนั้น ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของน้ำยาหยอดตาจากสมุนไพรรากมะลิ รวมถึงในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับตา ไม่มียาสมุนไพรหรือยาที่พัฒนาจากสมุนไพรที่ระบุสรรพคุณในการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาหรือใช้รักษาโดยวิธีการหยอดตา แต่ในอดีตมีการใช้ดอก และรากมะลิรักษาโรคตา แต่ต้องใช้โดยแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการปรุงยา เพราะต้องทราบขนาดของยาที่ใช้ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายจากพิษของสมุนไพรได้ ประชาชนจึงไม่ควรนำสมุนไพรมาใช้ในการหยอดดวงตา เพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือเกิดอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และหากมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาประชาชนควรไปพบแพทย์หรือปรึกษาเภสัชกร เพื่อการรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ www.dtam.moph.go.th หรือ โทร 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #มะลิ #รากมะลิ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เยื่อตาอักเสบ