Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,635,533

ข่าวบิดเบือน มีการสร้างมัสยิด โดยไม่มีมุสลิมในพื้นที่ ณ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

วันที่ 21 ต.ค. 2563 16:50 น.

ตามที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง มีการสร้างมัสยิด โดยไม่มีมุสลิมในพื้นที่ ณ เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากคลิปวิดีโอที่มีการระบุว่า ในพื้นที่ อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีการสร้างมัสยิดขึ้น แต่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า ในอำเภอเวียงป่าเป้า มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 17 หมู่บ้าน รวม 101 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563) ซึ่งการก่อสร้างเป็นไปตามมติที่ประชุมของ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มุสลิมที่ดินทางไม่มาระหว่างจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ได้แวะปฏิบัติศาสนากิจ แต่ทั้งนี้ อาคารมัสยิดดังกล่าวไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแต่อย่างใด และเป็นเพียงสถานที่สำหรับการทำละหมาดชั่วคราวเท่านั้น

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เบอร์โทรศัพท์ 022821460

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในพื้นที่ อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 17 หมู่บ้าน รวม 101 คน ไม่ใช่ไม่มีชาวมุสลิมในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้าง ทั้งนี้ อาคารมัสยิดดังกล่าวไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแต่อย่างใด และเป็นเพียงสถานที่สำหรับการทำละหมาดชั่วคราวเท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #มุสลิม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สร้างมัสยิด #อิสลาม