Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,190,144

ข่าวบิดเบือน ผสมเกลือใส่สบู่เหลว เพื่อทดสอบคุณภาพ

วันที่ 12 ส.ค. 2563 16:44 น.
ตามที่มีคลิปวิดีโอแนะนำ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ผสมเกลือใส่สบู่เหลว เพื่อทดสอบคุณภาพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน
กรณีคลิปวิดีโอทดการสอบคุณภาพสบู่เหลว ด้วยการนำเกลือมาผสม โดยระบุว่าหากสบู่จับกันเป็นไขแสดงว่าสบู่ดังกล่าวไม่มีคุณภาพ ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ชี้แจงว่า การทดสอบดังกล่าวไม่ได้บอกถึงคุณภาพของสบู่เหลว เพราะสบู่เหลวประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิว (surfactant) จะมีเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม หรือเกลือแอมโมเนียม ของกรดไขมันของน้ำมัน จากพืชหรือสัตว์เป็นองค์ประกอบสำคัญ โดยเมื่อนำมาผสมกับเกลือ จะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้ข้นขึ้นจนจับตัวเป็นก้อนได้ สบู่เหลวที่มีชนิด และปริมาณสารลดแรงตึงผิวต่างกัน เมื่อผสมกับเกลืออาจทำให้มีลักษณะข้น ขุ่นต่างกันได้ ซึ่งสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ ที่อยู่ในสบู่เหลวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว หรืออาจแพ้น้ำหอมที่ใส่ ซึ่งแตกต่างในแต่ละบุคคล จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม ล้างออกให้สะอาด ไม่ให้เหลือตกค้างอยู่บนผิวหนัง ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือมีอาการแพ้สารเคมีได้
ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www3.dmsc.moph.go.th หรือโทร. 02 9510000
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ทดสอบคุณภาพ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สบู่เหลว