Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม5,813,367

ข่าวบิดเบือน ธนาคารอิสลาม ปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาท แก่ทุกราย

วันที่ 6 เม.ย. 2564 14:00 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธนาคารอิสลาม ปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาท แก่ทุกราย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลพาดหัวเรื่องว่าธนาคารอิสลาม ปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาท ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เป็นการพาดหัวข่าวที่บิดเบือน เนื่องจากแท้จริงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล เท่านั้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อซื้อบ้าน/ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง เพื่อไถ่ถอน/ก่อสร้าง/ซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย วงเงินอเนกประสงค์เพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA,MLTA) ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีหลักประกันตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูลมีรายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ) วงเงินสินเชื่อ สำหรับบุคคลทั่วไปสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถติดตามที่เว็บไซต์ www.ibank.co.th หรือโทร. 02 650 6999

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการพาดหัวข่าวที่บิดเบือน เนื่องจากแท้จริงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล เท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กู้เงิน #ข่าวบิดเบือน #บัตรคนจน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สินเชื่อ