Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,511,299

ข่าวบิดเบือน ท่าบริหาร SuperBrain Yoga ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาได้

วันที่ 8 ธ.ค. 2563 15:50 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ท่าบริหาร SuperBrain Yoga ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันประสาทวิทยา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการแชร์วิธีการกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ด้วยการทำท่า SuperBrain Yoga นั้น ทางสถาบันประสาทวิทยา ได้ชี้แจงว่า สมองทำหน้าที่หลากหลายและสลับซับซ้อนมาก ไม่มีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น จนถึงขั้นสามารถป้องกันโรคได้ ซึ่งการป้องกันการเสื่อมถอยของสมองที่ดีที่สุด จึงต้องมีอย่างที่ต้องทำควบคู่กันไป ได้แก่ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส การงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมีผลต่อการทำงานของสมองและระบบประสาทเช่น สุรา ยาเสพติด หรือบุหรี่ เป็นต้น

โดยการการสลับมือซ้ายจับหูขวา มือขวาจับหูซ้าย คงไม่มีอันตรายในทางปฏิบัติ แต่การยืนและย่อเข่า เช่นเดียวกับการทำท่า Squat อาจจะต้องหลีกเลี่ยงในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่า ผู้ที่มีปัญหาในด้านการทรงตัว หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกท่าดังกล่าวมาก่อน อาจจะทำให้เกิดการเซ หรือล้ม ซึ่งจะเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะการทำท่านี้ในขณะที่แขนหรือมือ 2 ข้างจับอยู่ที่หูซึ่งไม่พร้อมสำหรับการทรงตัว

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทร. 02 3069899

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น จนถึงขั้นสามารถป้องกันโรคได้ โดยการป้องกันการเสื่อมถอยของสมองที่ดีที่สุด ต้องทำหลายอย่างควบคู่กันไป

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันประสาทวิทยา

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #SuperBrainYoga #กระตุ้นการทำงาน #ข่าวบิดเบือน #ท่าบริหาร #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สมอง