Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,674,318

ข่าวบิดเบือน ท่าบริหารรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

วันที่ 29 ก.ย. 2563 11:08 น.

ตามที่มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ท่าบริหารรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ท่าบริหาร 6 ท่า โดยระบุว่าหากทำตามท่าบริหารที่แนะนำ จะช่วยรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ถ้าอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา เกิดจากโรคของกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม การทำท่าบริหาร เพื่อยืดกล้ามเนื้อตามคลิป อาจจะช่วยให้คลายอาการปวดได้ แต่หากเป็นอาการปวดเนื่องจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง การขยับร่างกาย การยืด การเหยียด หรือท่าทางบางท่า อาจจะทำให้การกดทับ การบาดเจ็บ หรืออาการนั้นเป็นมากขึ้นได้ ทั้งนี้ก่อนการพิจารณาเลือกการรักษา จึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องชัดเจน เพราะหากอาการกดนั้นเป็นการกดทับไขสันหลัง อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตของร่างกายส่วนล่างต่อจากตำแหน่งที่กดได้

โดยแนวทางการรักษาสำหรับโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท คือ หลีกเลี่ยงท่าทาง หรือกิจกรรมที่ทำให้การกดทับนั้นเพิ่มมากขึ้น หากอาการเป็นไม่มาก การทำกายภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ แต่หากอาการเป็นมาก ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินเพื่อการรักษาด้วยการผ่าตัด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทร. 02 5906000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การทำท่าบริหารตามคลิปวิดีโอ อาจจะช่วยให้คลายอาการปวดได้ หากเกิดจากโรคของกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม แต่ถ้าเป็นอาการปวดเนื่องจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง การทำท่าบริหารดังกล่าว จะทำให้อาการเป็นมาก เสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม