Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,672,968

ข่าวบิดเบือน ท่าบริหารประกบมือยื่นสุดแขน ช่วยการไหลเวียนโลหิต

วันที่ 27 ก.ย. 2563 16:54 น.

ตามที่มีคลิปวิดีโอแนะนำในประเด็นเรื่อง ท่าบริหารประกบมือยื่นสุดแขน ช่วยการไหลเวียนโลหิต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากคลิปสาธิตท่าบริหารช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิต ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ชี้แจงว่า การบริหารร่างกายที่ประกบมือกัน 2 ข้างแล้วยื่นสุดแขนนั้น ไม่ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต ตามหลักทางการแพทย์ และในผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อต่อ โดยเฉพาะบริเวณไหล่ อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ โดยการออกกำลังกาย หรือการบริหารร่างกาย เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด หรือให้เลือดไปเลี้ยงสมอง อย่างเพียงพอ ต้องเป็นการออกกำลังกายทั้งร่างกาย เช่นการวิ่ง การเต้นแอโรบิก การว่ายน้ำ เป็นต้น และควรต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง และ 3 ครั้ง/สัปดาห์ จึงจะได้ประโยชน์ต่อร่างกาย 

สำหรับการออกกำลังกาย ควรเริ่มจากสิ่งที่ชอบ มีเวลา และโอกาสเอื้ออำนวยให้สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกาย เตรียมพร้อมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่หิวหรืออิ่มจนเกินไป และต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำด้วย

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.portal.dnp.go.th หรือโทร. 02 5610777

บทสรุปของเรื่องนี้ : การบริหารร่างกายที่ประกบมือกัน 2 ข้างแล้วยื่นสุดแขนนั้น ไม่ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต ตามหลักทางการแพทย์ อาจทำให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อต่อ โดยเฉพาะบริเวณไหล่ ได้รับบาดเจ็บ และการบริหารร่างกาย เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ต้องเป็นการออกกำลังกายทั้งร่างกาย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ท่าบริหารร่างกาย #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ออกกำลังกาย #ไหลเวียนโลหิต