Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,778,426

ข่าวบิดเบือน ดื่มเบียร์ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 23 พ.ย. 2563 16:52 น.

ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ดื่มเบียร์ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากคลิปวิดีโอที่ได้มีการพูดถึงประโยชน์ของการดื่มเบียร์ โดยหนึ่งงในประโยชน์ได้บอกว่า หากดื่มเบียร์จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นั้น ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอถึงประโยชน์ของการดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ ที่จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ แต่การดื่มเบียร์ในปริมาณเพียงเล็กน้อย จะช่วยลดอาการสั่นจากสาเหตุต่าง ๆ กระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดสูบฉีดดี แต่ผลเสียที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนั้นมีมากกว่า ทั้งระยะเฉียบพลันหรือผลเรื้อรัง

โดยผลจากแอลกอฮอล์ในระยะเฉียบพลัน คือ ทำให้ผู้ดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจ ขาดความสามารถในการตัดสินใจ อันจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ที่ควบคุมเครื่องจักร ส่วนผลในระยะยาวนั้น แอลกอฮอล์เป็นพิษต่อเซลล์ประสาท ทำให้เกิดการเสื่อมหรือตายไปของเซลล์ประสาท โดยเฉพาะเซลล์ประสาทส่วนความจำและการทรงตัว ทำให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมีปัญหาเรื่องความคิดความจำ และประสบปัญหาเรื่องการทรงตัวได้

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทร. 02 5906000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ หรือเครื่องดื่มชนิดอื่น ๆ นั้นสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ แต่การดื่มเบียร์ในปริมาณเพียงเล็กน้อย จะช่วยลดอาการสั่นจากสาเหตุต่าง ๆ กระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดสูบฉีดดี

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สุรา #หลอดเลือดสมอง #เบียร์ #เลือดสูบฉีด #แอลกอฮอล์