Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,488,098

ข่าวบิดเบือน ดื่มน้ำต้มต้นครอบจักรวาล ช่วยบรรเทาอาการปวดกระดูก

วันที่ 23 มิ.ย. 2563 16:26 น.

ตามที่มีข้อความปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ดื่มน้ำต้มต้นครอบจักรวาล ช่วยบรรเทาอาการปวดกระดูก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการแนะนำให้นำต้นครอบจักรวาลมาต้มดื่มติดต่อกันทุกวัน เพื่อบรรเทาอาการปวดในกระดูก ซึ่งหากดื่มไปเรื่อย ๆ อาการจะหายไปในที่สุด ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ชี้แจงว่า ต้นครอบจักรวาลที่กล่าวถึงนั้น เป็นการให้ชื่อสมุนไพรที่เกินจริง เสี่ยงต่อการเข้าใจผิด ต้นที่กล่าวถึง คือ ต้นครอบ หรือ ต้นครอบฟันสี โดยสรรพคุณตามตำรายาไทยและยาตำรับ ไม่มีการใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดกระดูกแต่อย่างใด มีเพียงงานวิจัยที่เป็นการทดลองในสัตว์ทดลองเท่านั้น ที่พบว่ามีฤทธิ์ต้านการปวด และการต้านการอักเสบในหนูที่ถูกทำให้อุ้งเท้าบวม ถึงแม้ว่าจากผลการวิจัยการศึกษาพิษของสมุนไพรไทย โดยการให้สารสกัดทางปาก พบว่าไม่ทำให้เกิดพิษต่อสัตว์ทดลอง แต่หากมีอาการปวด แนะนำให้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นอันดับแรก

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #ต้นครอบ #ต้นครอบจักรวาล #ต้นครอบฟันสี #ปวดกระดูก #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม