Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม6,260,243

ข่าวบิดเบือน จ่ายหนี้ไม่ไหว ธปท. พร้อมจ่ายหนี้แทนทุกคน ผ่านโครงการ “ทางด่วนแก้หนี้”

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 14:27 น.

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จ่ายหนี้ไม่ไหว ธปท. พร้อมจ่ายหนี้แทนทุกคน ผ่านโครงการ “ทางด่วนแก้หนี้” ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการผาดหัวข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริงว่า “ลูกหนี้ที่จ่ายหนี้ไม่ไหว ธปท. พร้อมจ่ายหนี้แทนทุกคน” ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ชี้แจงว่า ช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ไม่ได้เป็นการจ่ายหนี้แทนทุกคน แต่เป็นช่องทางเสริมสำหรับให้ประชาชน และธุรกิจรายย่อย ขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้ หรือปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ โดย ธปท. จะทำหน้าที่ตัวกลางในการประสานงานระหว่างลูกหนี้ และสถาบันการเงิน เพื่อเร่งรัดกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้เท่านั้น ไม่มีส่วนในการจ่ายคืนหนี้แทนให้แก่ลูกหนี้แต่อย่างใด

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารช่องทางทางด่วนแก้หนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.1213.or.th/App/DebtCase หรือโทร 1213 และหากต้องการติดตามข่าวสารอื่นจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02 2835353

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ไม่ได้เป็นการจ่ายหนี้แทนทุกคน แต่เป็นช่องทางเสริมสำหรับขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้หรือปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ ที่ธปท. จะเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกหนี้ และสถาบันการเงิน เพื่อเร่งรัดกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้เท่านั้น

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวบิดเบือน #จ่ายหนี้แทน #ชำระหนี้ #ทางด่วนแก้หนี้ #ธนาคารแห่งประเทศไทย #ธปท. #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #หนี้