Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,777,527

ข่าวบิดเบือน กำมือนานๆ ทำให้เป็นโรคเส้นประสาทเสื่อม

วันที่ 22 พ.ย. 2563 15:58 น.

ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น กำมือนานๆ ทำให้เป็นโรคเส้นประสาทเสื่อม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันประสาทวิทยา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการแชร์ข้อความว่าหากกำมือนานๆ จะทำให้นิ้วมือกดทับเส้นประสาท ส่งผลทำให้เส้นประสาทเสื่อม สมองเสื่อม ตาเสื่อม ทางสถาบันประสาทวิทยา ได้ชี้แจงว่า การกำมือไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคเส้นประสาทเสื่อม สมองเสื่อม หรืออาการจอประสาทตาเสื่อม แม้ว่าจะกำเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม แต่การกดทับ เช่น ผู้ที่นั่งท่าเดิมนาน ๆ แล้วน้ำหนักตัวกดลงบนเส้นประสาท หรือการนั่งไขว้ขานาน ๆ อาจเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งกลไกการปกป้องตนเองของร่างกายคือ เมื่อมีการนั่งหรืออยู่ในท่าทางเดิมนานเกินไป ร่างกายจะเริ่มมีอาการเหน็บกิน เพื่อกระตุ้นในเรามีการขยับร่างกาย เพื่อป้องกันความเสียหายถาวร

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทร. 02 3069899

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การกำมือไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคเส้นประสาทเสื่อม สมองเสื่อม หรือาการจอประสาทตาเสื่อม แม้ว่าจะกำเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม แต่การกดทับ เช่น นั่งท่าเดิมนาน ๆ แล้วน้ำหนักตัวกดลงบนเส้นประสาท หรือการนั่งไขว้ขานาน ๆ อาจเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดขึ้นได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สถาบันประสาทวิทยา

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กำมือ #ข่าวบิดเบือน #ตาเสื่อม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #สมองเสื่อม #เส้นประสาทเสื่อม