Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,054,547

ข่าวบิดเบือน กรมขนส่ง ให้ใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุ ถึง 31 มิ.ย 64

วันที่ 8 ก.พ. 2564 16:24 น.

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความถึงเรื่อง กรมขนส่ง ให้ใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุ ถึง 31 มิ.ย 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการส่งข้อความว่ากรมขนส่งให้ใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุได้ ถึง 31 มิ.ย 64 นั้น ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า จากที่ขนส่งทางบกได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือตอบรับยืนยันการผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ซึ่งใบขับขี่ที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 ไม่ใช่ 31 มิ.ย 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ขับขี่รถและผู้ประกอบการขนส่ง

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมการขนส่งทางบก ได้รับการยืนยันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบขับขี่ที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 ไม่ใช่ 31 มิถุนายน 2564 ตามที่แชร์กัน

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ขนส่ง #ข่าวบิดเบือน #ตำรวจ #ผ่อนผัน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #หมดอายุ #ใบขับขี่