Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,112

‘ขึ้นภาษี VAT’ ข่าวปลอมบนโซเชียลกับความจริงที่ต้องอ่าน!!

วันที่ 18 ต.ค. 2562 16:55 น.

“ไทยคู่ฟ้า” เพจโทรโข่งของรัฐบาล โพสต์ข้อความระบุว่า “รัฐบาลขึ้นภาษี VAT” เป็นข่าวปลอมที่ถูกหยิบขึ้นมาปลุกกระแสบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเชื่อมั่นในรัฐบาล และสร้างความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจในภาพรวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นภาษีทางอ้อมที่คิดรวมอยู่ในสินค้าหรือบริการทุกชนิดที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี ถือเป็นรายได้ของรัฐ โดยผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิตและประชาชนในฐานะผู้จับจ่ายใช้สอย ช่วยรับภาระตรงนี้ แน่นอนว่าหากประกาศขึ้นภาษี VAT จริง ย่อมมีผลกระทบในหลายด้าน ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วง

ตามประมวลรัษฎากร ภาษี VAT ถูกกำหนดไว้ที่ 10% โดยแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจริง 9% และภาษีท้องถิ่นอีก 1% แต่นับตั้งแต่ได้ประกาศใช้ภาษี VAT มาตั้งแต่ปี 2535 รัฐบาลทุกยุคได้ออกพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษี VAT ให้เหลือเพียง 7% ซึ่งแบ่งเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจริง 6.3% บวกภาษีท้องถิ่น 0.7% มาโดยตลอด และประกาศแบบนี้ปีต่อปี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงรอยต่อระหว่างที่กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้จัดเก็บรายได้จากภาษี VAT กำลังเสนอขอ ขยายเวลาการลด หรือปรับภาษี VAT ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี มักมีผู้ฉวยโอกาสสร้างความเข้าใจผิดว่ารัฐบาลจะปรับขึ้นภาษี VAT เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการใช้อัตราภาษี 7% ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 ออกไปอีก 1 ปี หรือให้มีผลไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่ายังไม่มีการปรับขึ้น VAT แต่อย่างใด

สำหรับเหตุผลที่รัฐบาลต้องพิจารณาประกาศใช้อัตราภาษี VAT ในแต่ละปี ก็เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจ เช่น ในปัจจุบันรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงยังไม่ใช่เวลาอันสมควรที่จะปรับขึ้นภาษี VAT ในระยะนี้ และการคงภาษี VATไว้ที่ 7% ต่อไป จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้มีกำลังซื้อและบริโภคมากขึ้น เพราะเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คือ การบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกด้วย

ที่มา : www.thebangkokinsight.com

แท็ก #VAT #ขึ้นภาษี #นโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร #รัฐบาล