Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม6,737,399

ขนส่ง ผ่อนผันช่วงโควิด-19 ห้ามจับหากใบขับขี่หมดอายุ จริงหรือ ?

วันที่ 15 ม.ค. 2564 15:55 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ขนส่ง ผ่อนผันช่วงโควิด-19 ห้ามจับหากใบขับขี่หมดอายุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากกรณีที่กรมขนส่งทางบก ได้ประกาศงดให้บริการด้านต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรม และทดสอบ ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุหรือครบอายุแล้ว ไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางกรมขนส่งทางบกจึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ขนส่ง #ข่าวจริง #ผ่อนผัน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #หมดอายุ #ใบขับขี่