Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,679,681

การรถไฟฯ แจ้งยกเลิกขบวนรถทางไกล ทุกขบวน มีผลทันที 3 พ.ค. 63 จริงหรือ?

วันที่ 3 พ.ค. 2563 20:32 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การรถไฟฯ แจ้งยกเลิกขบวนรถทางไกล ทุกขบวน มีผลทันที 3 พ.ค. 63 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 5 โดยประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน ที่มีต้นทาง ปลายทางข้ามเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 5 ที่ระบุไว้ว่าให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และสถานการณ์ COVID-19 สามารถติดตามได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือโทรสายด่วน 1690

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ขบวนรถทางไกล #ข่าวจริง #รถไฟ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เดินทางข้ามจังหวัด