Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,508,511

การบินไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียม ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ จริงหรือ?

วันที่ 4 มี.ค. 2563 11:01 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง การบินไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียม ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาด และต้องเฝ้าระวัง หลายประเทศได้แนะนำให้ประชาชนลดการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น ซึ่งบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารหรือเปลี่ยนเส้นทางบิน ดังนี้

  1. บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ สู่โตเกียว (นาริตะ/ฮาเนดะ) โอซากา ฟุกุโอกะ นาโกยา ซัปโปโร เซนได โซล ปูซาน ไทเป เกาสง และสิงคโปร์
  2. บัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ในเส้นทาง ไป-กลับ เชียงใหม่-เกาสง

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทย ก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ซึ่งจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเปลี่ยนเส้นทางบิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือโทร. 02 3561111

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

แท็ก #AFNCThailand #COVID-19 #การบินไทย #ข่าวจริง #ค่าธรรมเนียม #โควิด-19