Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,982,205

การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันที่ 13 ต.ค. 64 จริงหรือ?

วันที่ 12 ต.ค. 2564 16:00 น.

ตามที่มีการนำเสนอข่าวประเด็นเรื่อง การทางพิเศษฯ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ในวันที่ 13 ต.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

วันพุธที่ 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01-00.00 น. จำนวน 1 วัน ดังนี้

– ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

– ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

– ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

โดยวันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กทพ.ได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่าน ทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

กทพ. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางพิเศษอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หากไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทางในวันปกติที่ไม่ได้ยกเว้นค่าผ่านทาง ควรสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.mot.go.th หรือโทร. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNCThailand #AntiFakeNewsCenter #ข่าวจริง #ค่าผ่านทาง #ทางด่วน #วันหยุด #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #โควิด19