Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,757,280

กัญชาช่วยบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันได้ จริงหรือ?

วันที่ 20 ม.ค. 2563 11:55 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น กัญชาช่วยบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

หลังจากที่มีผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีอาการดีขึ้นหลังได้รับการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชา ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนั้น กรมการแพทย์ฯ ได้ให้ข้อมูลยืนยันว่าในทางวิชาการสารสกัดจากกัญชา สามารถลดอาการสั่นของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้ ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ง่าย เจริญอาหาร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประโยชน์ของสารกัญชา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

แท็ก #กัญชา #ข่าวจริง #บรรเทาอาการ #รักษาโรค #โรคพาร์กินสัน