Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,634,941

กระทรวงแรงงาน เปิดแอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่ เอกสารครบ อนุมัติทันที จริงหรือ ?

วันที่ 7 พ.ย. 2563 10:38 น.

ตามที่มีข้อความปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระทรวงแรงงาน เปิดแอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่ เอกสารครบ อนุมัติทันที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กระทรวงแรงงานได้เพิ่มช่องทางสมัครร่วมโครงการ Co-Payment  ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่ เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าร่วม อีกทั้งยังมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1- 10 สังกัดกรมการจัดหางาน เร่งติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการร่วมโครงการฯ ที่ถูกต้อง แก่นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข ให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยเร็วที่สุด

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการควรศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านคลิปวีดีโอ หรืออ่านคู่มือสำหรับผู้ประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ก่อนเริ่มลงทะเบียน ซึ่งมีวิธีใช้งานระบบและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมโครงการแจ้งไว้อย่างละเอียด บนหน้าเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com และโมบายแอปพลิเคชัน จ้างงานเด็กจบใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานอนุมัติร่วมโครงการได้ทันที

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th หรือโทร. 02-245-0964

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #จ้างงานเด็กจบใหม่ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เด็กจบใหม่ #แอปพลิเคชัน #แอปพลิเคชันจ้างงานเด็กจบใหม่