Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม9,563,196

กระทรวงแรงงาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ จริงหรือ?

วันที่ 22 พ.ย. 2564 14:30 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงแรงงาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็นข่าวจริง

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ ที่ลงนามโดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับรอบนี้ทางสาธารณรัฐเกาหลีให้โควตาผู้สอบผ่านประเภทงานเกษตร/ ปศุสัตว์ (เพศชาย) จำนวน 1,000 คน ซึ่งภายหลังจากดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้น จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควตา และผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) และขึ้นทะเบียนไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบ เพื่อให้นายจ้างเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครที่ต้องการ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเลือกวันสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤศจิกายน 2564 และผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ตามลำดับนัดหมายที่ลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9429 0 2245 6716 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 และติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #การเกษตร #ข่าวจริง #ต่างประเทศ #ปศุสัตว์ #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #หางาน #เกาหลี #แรงงาน