Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,672,855

กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ฟรี! จริงหรือ?

วันที่ 5 ต.ค. 2563 15:39 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” จากกระแสตอบรับที่ดีของการนำร่องโครงการฯ ระยะแรก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมดำเนินโครงการฯ นี้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมขยายผลโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีพืชผักสวนครัวไว้ใช้เป็นแหล่งอาหารบริโภคภายในครัวเรือน โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000 ชุด จากภาคเอกชน 2 แห่ง

สำหรับผู้สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th, Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด “ข่าวส่งเสริมการเกษตร” ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบจำนวน โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 – 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวากะเพรา และพริกขี้หนู

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.doae.go.th หรือโทร 02 5790121-27

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แท็ก #AFNC #AFNCThailand #กระทรวงเกษตร #ข่าวจริง #ตู้เย็นข้างบ้าน #พืชผักสวนครัว #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #แจกเมล็ดพันธุ์