Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,794,111

กรมเจ้าท่ามีมาตรการตรวจจับความเร็วเรือที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด จริงหรือ?

วันที่ 9 มี.ค. 2563 12:16 น.

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง กรมเจ้าท่ามีมาตรการตรวจจับความเร็วเรือที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ากรมเจ้าท่ามีมาตรการตรวจจับความเร็วเรือนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการตรวจจับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยออกตรวจจับนายท้ายเรือที่ใช้เรือเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้ ในเขตพื้นที่คลองดำเนินสะดวก ตามประกาศเขตควบคุมการเดินเรือ เลขที่ 1/2561 ผลการปฏิบัติงานสามารถตรวจจับผู้กระทำความผิดได้ทั้งสิ้น 5 ราย โดยรายชื้อผู้กระทำความผิดจะถูกบันทึกไว้ เมื่อทำผิดครั้งต่อไปจะมีอัตราโทษปรับสูงขึ้น และเมื่อครบ 4 ครั้ง จะถูกยึดประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม ที่พิจารณาร่วมกันระหว่างสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 3 ชมรมเรือท่องเที่ยว นายอำเภอดำเนินสะดวก และผู้ประการท่าเรือโดยสาร

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมเจ้าท่า สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.md.go.th หรือโทร.  02 2331311

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

แท็ก #กรมเจ้าท่า #ข่าวจริง #ดำเนินสะดวก #ตรวจจับความเร็ว #เรือโดยสาร