Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,885,207

ไม่จริง! ‘กรมทางหลวง’ วอนอย่าแชร์ภาพอ้างดินถล่มภาคเหนือ

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 16:30 น.

“กรมทางหลวง” วอนอย่าแชร์ภาพอ้างดินถล่มภาคเหนือ แจงไม่เป็นความจริง พร้อมสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือเหตุอุทกภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพและวีดีโอเกิดการพังทลายของดินในพื้นที่ภาคเหนือของไทยในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ บางข้อความระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กรมทางหลวงตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่าในพื้นที่รับผิดชอบกรมทางหลวงไม่มีเหตุการณ์พังทลายดังกล่าวตามที่แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด เบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศจีน ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอเรียนว่ากรมทางหลวงได้สั่งทุกหน่วยงานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1. ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ต้องไม่มีหลุมบ่อ พร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพาน ท่อระบบน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบบน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ และจัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัยป้ายจราจร หรือป้าย Knock Down หลักนำทาง ไฟกระพริบ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติ พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่วัสดุและชิ้นส่วนสะพาน เบลีย์ เครื่องจักร ยานพาหนะ เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานที่ในกรณีถนนหรือสะพานขาด ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

2. ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น

3. ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น

4. ให้ทุกหน่วยงานติดตามเผ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยของ กรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามสภาพเส้นทางการจราจรบนถนนทางหลวงในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ต้องการความช่วยเหลือ หรือพบเหตุบนทางหลวง เช่น ต้นไม้ล้ม ทางขาด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : www.thebangkokinsight.com

แท็ก #กรมทางหลวง #กรมอุตุนิยมวิทยา #ดินถล่ม #ฝนตก #ภัยพิบัติ #ภาคเหนือ #ลำพูน #อุทกภัย