Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,809,762

กรมขนส่งทางบกเปิดตรวจสุขภาพคนขับแท็กซี่ฟรี จริงหรือ?

วันที่ 5 ก.พ. 2563 08:46 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมขนส่งทางบกเปิดตรวจสุขภาพคนขับแท็กซี่ฟรี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และกรมการท่องเที่ยว จัดบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เอกซเรย์ปอด และประเมินความพร้อมด้านร่างกายด้วยการทดสอบการมองเห็นระยะไกลของผู้ขับรถแท็กซี่ก่อนการขับขี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก

หลังจากที่มีผู้ขับรถแท็กซี่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจึงอยากให้ผู้ขับรถแท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพิ่มความระมัดระวังดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร ล้างมือให้สะอาดหรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมืออยู่เสมอ และควรทำความสะอาดก่อน และหลังที่รับส่งผู้โดยสารหรืออย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก

 

แท็ก #กรมขนส่งทางบก #ข่าวจริง #ตรวจสุขภาพ #แท็กซี่