Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม3,523,082

กรมขนส่งทางบกลดภาษีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้า จริงหรือ?

วันที่ 9 ก.พ. 2563 17:07 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมขนส่งทางบกลดภาษีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการส่งเสริมให้ใช้พลังงานอื่นทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน เช่น การสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยการแก้ไขกฎ ระเบียบ ให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้ และลดอัตราภาษีรถประจำปีสำหรับรถพลังงานสะอาด ดังนี้

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า จะเก็บภาษีตามน้ำหนักของรถในอัตราเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ด
2. รถตู้ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร และรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถประเภทเดียวกันที่ใช้น้ำมัน
3. รถที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิง จัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด
4. รถที่ใช้ NGV ร่วมหรือสลับกับน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเก็บภาษีในอัตราสามในสี่ของอัตราที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการขนส่งทางบก

แท็ก #กรมขนส่งทางบก #ข่าวจริง #รถยนต์ไฟฟ้า #ลดภาษี