Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม8,635,297

กรมการขนส่งทางบกประกาศ งดอบรมใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ จนกว่าจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 28 พ.ค. 2563 19:30 น.
ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมการขนส่งทางบกประกาศ งดอบรมใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ จนกว่าจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 กรมการขนส่งทางบกประกาศเลื่อนกำหนดการจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น เพื่อไม่ให้การติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่
ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ปรับกระบวนงานและขั้นตอนด้านใบอนุญาตขับรถทุกขั้นตอน ทั้งการทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย และการถ่ายรูป เพื่อกำหนดมาตรการที่ดีที่สุดและ ปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชน โดยระหว่างการงดให้บริการ สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดที่ต้องมีการอบรม กรมการขนส่งทางบกได้เปิด ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com โดยเมื่อเปิดให้บริการด้านใบขับขี่แล้ว สามารถนำผลการอบรมไปติดต่อขอรับใบอนุญาต ขับรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแอปเพื่อจองคิว ดำเนินการได้ที่ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับใบอนุญาตขับรถ ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมสามารถติดตามได้ที่ www.egov.go.th หรือโทร 02-283-3000
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กดแชร์ข่าว เพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม
  •  
  •  
  •  
  •  
แท็ก #AFNC #AFNCThailand #ข่าวจริง #พรกฉุกเฉิน #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ใบขับขี่