Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม4,810,309

กทม.สั่งหยุดก่อสร้าง 3 วัน ลด PM2.5 มีผลตั้งแต่ 4-6 ก.พ. 63 จริงหรือ?

วันที่ 6 ก.พ. 2563 10:43 น.

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กทม.สั่งหยุดก่อสร้าง 3 วัน ลด PM2.5 มีผลตั้งแต่ 4-6 ก.พ. 63 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีค่าเกินมาตรฐาน เพราะมีความกดอากาศสูงเข้ามาปกคลุม โดยเฉพาะในช่วงเช้าถึงเที่ยง ประกอบกับลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้ไม่สามารถกระจายฝุ่นในพื้นที่ออกไปได้ ดังนั้นในช่วง 2-3 วันหลังจากนี้ ค่าฝุ่นละอองจะมีปริมาณสูงขึ้น คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นว่าการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดมีส่วนทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองได้เช่นกัน ทั้งการก่อสร้างรถไฟฟ้า และการก่อสร้างทั่วไป ดังนั้นจึงมีมติให้หยุดการก่อสร้างในกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง ตั้งแต่วันที่ 4-6 ก.พ. 2563 รวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 6 สายในพื้นที่กรุงเทพฯ และการก่อสร้างอาคารสูง

ทั้งนี้หากสภาพอากาศดีขึ้น ทุกโครงการสามารถกลับมาดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ และสำหรับกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาทิ การตกแต่งภายในของอาคารต่างๆ ยังสามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะดำเนินมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย ได้แก่ การติดสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำ และการฉีดน้ำล้างถนน

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ภายในกรุงเทพมหานครฯ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com/th หรือโทร. 02 2212141

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

แท็ก #ข่าวจริง #ฝุ่นPM #หยุดก่อสร้าง